Norge en klimaversting

Skrevet av Rolf André Bohne - 01.nov.2006 @ 11:26

Mangel på handlekraft i klimaspørsmål kan koste oss dyrt. Har vi politikere som evner og tør gjøre noe?

 kull2

Det er merkelig dette med hva som oppfattes som virkelig, og hvordan virkeligheten beskrives. To religionsforskere, Bergen og Luckman, ble berømte på ’60-tallet da de postulerte at virkeligheten var en sosial konstruksjon, m.a.o. at det som flertallet anser som virkelig, det er virkelig for det sosiale felleskap (les samfunnet). For meg virker det som at debatten om menneskeskapte klimaendringer nå har endret seg i media. Der forskerne før ble beskyldt for å rope ”ulv” og mele sin egen kake, skriver en nå mer skalig og nyansert.

Også i politikken skjer det ting, hvert fall i utlandet. For det er påfallende hvordan EU (som det er mest naturlig å sammenligne seg med) systematisk arbeider for å nå sine forpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen, gjennom enøk-tiltak og bruk av alternative energikilder. De påstår attpåtil at dette skaffer dem flere interessante arbeidsplasser, et økonomisk konkuransefortrinn, og selvfølgelig miljø og helsegevinster. Mange EU -land, bl.a. Storbritania, Frankrike og Sverige ligger også godt an i forhold til målsetningene i Kyoto-avtalen.

Dette i kontrast til vår hjemlige politiske barnehage, der kraftsosialismen rår, og forskningsbudsjettet overføres til barnehagene. Og ikke før hadde Lavutslippsutvalget, ledet av professor Randers (BI), lagt frem sitt forslag til hvordan vi (med relativt enkle midler og til en rimelig penge) kunne redusere våre CO2 utslipp med 50-80 % innen 2050, så går regjeringen imot ett av disse rådene og avtaler gasskraftverk uten rensing fra dag én, samt å inkludere den såkalte verdikjeden for CO2 håndtering. Jeg er ingen ekspert på disse teknologiene, men argumentasjonen til Lavutslippsutvalget mot en slik verdikjede virket fornuftig. Noen mener også at nødvendig teknologi allerede finnes. Jeg er mer redd at et gasskraftverk vil ødelegge for nye fornybare alternativer, da disse på kort sikt vil bli mindre lønnsomme.

Men regjeringen skal ha ros for de nye bilavgiftene, de er et skritt i riktig retning. Selv om jeg er litt skuffet over at de ikke er helt teknologinøytral i den forstand at effekt fortsatt teller i avgiftsgrunnlaget. Dette er i bl.a. i disfavør av miljøbiler som SAAB Biopower (som jo oppnår en høyere effekt med E85). I det hele tatt kommer SAAB Biopower dårlig ut av de nye avgiftene, da avgiftene heller ikke skiller mellom CO2 fra fossilt eller fornybart brensel (et problem vi også deler med bl.a. Storbritannia). I så måte hadde det vært bedre om hele avgiftene ble lagt på drivstoffet, og ikke bilen. Da hadde det vært et større og kontinuerlig initiativ til å kjøre miljøvennlig. Det forutsettes da at disse avgiftene brukes til å etablere kollektive ”CO2-frie” alternativer der det er mulig, som trikk og bane i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt høyhastighets-togbaner mellom byene.

Men det største problemet er fortsatt fellesskapets mangelfulle (om en er bekymret for klimaendringene) forståelse for problemkomplekset. For hvordan kan vi forklare at folk nå strømmer til bilforhandlerne for å kjøpe en “forurensende” bil før prisen stiger, eller at enøk er et ord vi ikke bruker lenger. Jeg savner en diskusjon om hvor mye en bil skal kunne slippe ut per km, eller hvor mye energi et hus skal bruke per m2 (her må en nødvendigvis konsentrere seg om nybygg, og energimålet må være fleksibelt i forhold til energikilde og den til enhver tid tilgjengelige teknologi). Det siste er for så vidt indirekte nevnt av Lavutslippsutvalget, i og med at de ønsker at en fremover alltid implementerer best mulig teknologi ved nybygg, vedlikehold og reparasjoner.

Mandag presenterte Sir Nicholas Stern, “the Stern Review on the Economics of Climate Change” for den britiske regjeringen. Denne rapporten er interessant i den forstand at den representerer et skille i rapporter om klimaendringer - da den ikke diskuterer miljø, men de økonomiske konsekvenser av klimaendringer. Her hjemme har nok mange tenkt at dette ikke gjelder oss, men dem langt borte. Men i følge Stern, så vil de endringer dem langt der borte vil bli utsatt for, slå tilbake på oss i vest gjennom endret verdenshandel (som vi jo er blitt svært avhengig av). Vi kan dermed vente oss en økonomisk depresjon verre enn den i 30-årene om vi ikke gjør noe – og det umiddelbart. Stern har også satt en pris på klimagassutslipp lik 550 kr tonnet, noe som omtrent 3 ganger dagen kvotepris.

Så er det bare å håpe at vi snart våkner og gjør noe, samt at vi har politikere som tør. Nøling vil straffe seg og bli dyrt. Vi bør gjøre som EU, som satser stort på forskning og utvikling av mange forskjellige teknologier og energiløsninger. Fremtiden krever kunnskap og nye løsninger, og det er umulig i dag å forutse hva som vil bære frukter i fremtiden. Kanskje kjernekraft med thorium bør får en sjanse likevel?


Kommentarer:
Postet av:

På tide å våkne ja, vill oppfordre alle til å se "an inconvinient truth". En tanke vekker.....

02.nov.2006 @ 16:20
Postet av:

En tanke vekker. Hm. Men kan også to tanker vekke?? Det lurer i alle fall jeg på...

09.nov.2006 @ 19:44
Postet av: Jan Larsen

Den aller siste setningen din, Bohne, er det mulig å ha sansen for.

11.nov.2006 @ 18:46
Postet av: Tramadolchik20061,Tramadolchik20061

Order Tramadol
Tramadol Hcl

22.nov.2006 @ 18:33
Postet av: Albonc,Albonc

Best price for:
zyrtec oxycontin

23.nov.2006 @ 02:57
Postet av: Albonp,Albonp

Best price for:
[url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2379.html]zyrtec[/url] [url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2380.html]oxycontin[/url]

23.nov.2006 @ 02:58
Postet av: Albonp,Albonp

Best price for:
[url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2379.html]zyrtec[/url] [url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2380.html]oxycontin[/url]

23.nov.2006 @ 02:58
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
amoxicillin carisoprodol

23.nov.2006 @ 09:25
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
[url=amoxicillin.xooit.fr]amoxicillin[/url] [url=carisoprodol.xooit.fr]carisoprodol[/url]

23.nov.2006 @ 09:25
Postet av: Albonw,Albonw

Best price for:
[url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2381.html]lipitor[/url] [url=notill.org/anyboard9/talk/posts/2382.html]zoloft[/url]

23.nov.2006 @ 09:35
Postet av: Albone,Albone

Best price for:
lipitor zoloft

23.nov.2006 @ 09:37
Postet av: Albonv,Albonv

Best price for:
adderall Vicodin

23.nov.2006 @ 15:20
Postet av: Albonu,Albonu

Best price for:
[url=www.69indianporn.com/cgi-local/board/69i...porn/posts/2662.html]adderall[/url] [url=www.69indianporn.com/cgi-local/board/69i...porn/posts/2663.html]Vicodin[/url]

23.nov.2006 @ 15:20
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
[url=fioricetonline.xooit.fr]fioricet[/url] [url=phentermine.phpnet.us]phentermine[/url]

23.nov.2006 @ 16:20
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
fioricet phentermine

23.nov.2006 @ 16:23
Postet av: Albonh,Albonh

Best price for:
Lexapro Phentermine

23.nov.2006 @ 21:20
Postet av: Albona,Albona

Best price for:
[url=www.69indianporn.com/cgi-local/board/69i...porn/posts/2664.html]Lexapro[/url] [url=www.69indianporn.com/cgi-local/board/69i...porn/posts/2667.html]Phentermine[/url]

23.nov.2006 @ 21:20
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
phentermine

23.nov.2006 @ 23:03
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
[url=ephentermine.ifastnet.com]phentermine[/url]

23.nov.2006 @ 23:03
Postet av: Albono,Albono

Best price for:
cialis levitra

07.des.2006 @ 22:33
Postet av: Albont,Albont

Best price for:
[url=cialis.mrfreehost.com]cialis[/url] [url=levitra.freehostspace.com]levitra[/url]

07.des.2006 @ 22:36
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
Phentermine
Every athlete generally desires to be unparalleled in their chosen sport.

14.des.2006 @ 11:29
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
ambien phentermine
You need to be accurate about the nutritional information that your body will require to accomplish maximum achievement. Every athlete generally desires to be unparalleled in their chosen sport.

18.des.2006 @ 03:25
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
ambien phentermine
You need to be accurate about the nutritional information that your body will require to accomplish maximum achievement. Every athlete generally desires to be unparalleled in their chosen sport.

18.des.2006 @ 03:28
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
amoxicillin
This means that you would need to eat 176 grams of protein a day. In order for this to be effective you will need to be working out daily.

18.des.2006 @ 14:49
Postet av: Best regards,Best regards

Best price for:
[url=eamoxicillin.org]amoxicillin[/url]
This means that you would need to eat 176 grams of protein a day. In order for this to be effective you will need to be working out daily.

18.des.2006 @ 20:08
Postet av: $name

Very nice site!
[LINK c.1asphost.com/topfarm7/792.html]cheap tramadol[/LINK]

19.des.2006 @ 04:59
Postet av: $name

Very nice site!
c.1asphost.com/topfarm7/65.html

19.des.2006 @ 04:59
Postet av: $name

Very nice site!

19.des.2006 @ 04:59
Postet av: $name

Very nice site!
cheap viagra

19.des.2006 @ 05:02
Postet av: blackjack

You site the best! blackjack.

21.des.2006 @ 17:39
URL: http://blackjack-tr.blogspot.com
Postet av: asd

ghghtttty+about++%5BURL%3D+http%3A%2F%2Fhgjhjfhj.com.com+%5Dghghtttty%5B%2FURL%5D+%0D%0A+about++%3Ca+href%3D+http%3A%2F%2Fhgjhjfhj.com.net+%3Eghghtttty+information%3C%2Fa%3E+%0D%0A+for+more+info+click+to++http%3A%2F%2Fhgjhjfhj.com.org+ghghtttty+%0D%0Ao

23.des.2006 @ 11:23
Postet av: Blobequ

I present to you this cool site about fioricet.
May be its help you to find him...

23.des.2006 @ 20:54
URL: http://efioricet.org
Postet av: Blobequ

I present to you this cool site about Tramadol
May be its help you to find him...

25.des.2006 @ 21:03
URL: http://pnope.com/nmw
Postet av: lipitor

This is my favorite site!! lipitor.

26.des.2006 @ 00:39
URL: http://lipitor-onli.blogspot.com
Postet av: Paxil U

Intresting site! paxil.

Postet av: asd

jkjgtjhgtrjjrhgjhtrj and more info
D

02.jan.2007 @ 12:07
URL: http://jkjgtjhgtrjjrhgjhtrj.com
Postet av: tadalafil

tadalafil - about tadalafil.

02.jan.2007 @ 12:10
URL: http://tadalafil-onli.blogspot.com
Postet av: blackjack

Blackjack - blackjack.

Postet av: Blobequ

I present to you this cool site about Tramadol
May be its help you to find him...

04.jan.2007 @ 17:51
URL: http://pnope.com/nmw
Postet av: slot games

Very good site - slot games.

Postet av: Blobequ

I present to you this cool site about viagra
May be its help you to find him...

06.jan.2007 @ 14:58
URL: http://worldpharm.blogspot.com/
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:

14.jan.2007 @ 19:46
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:

15.jan.2007 @ 15:25
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:

17.jan.2007 @ 19:08
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:
order lowest price el telefono discounts buy online mujeres desnudas gratis

01.feb.2007 @ 23:45
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:
[url=http://www.dreipage.de/userdaten/79068443/html/mujeres-desnudas-gratis.html]buy online lowest price culos gratis[/url] [url=http://www.dreipage.de/userdaten/79068443/html/musica-gratis-stratovarius.html]buy horoscopo chino gratis cheap[/url]

01.feb.2007 @ 23:46
Postet av: Best regards,Best regards

Check this:
buy online discounts horoscopo chino gratis gratis discounts order online

03.feb.2007 @ 00:01
Postet av: hegbv uxkv

wazrebmf psvm lmjea oegpubnhi htsvw fteyv qrytomgp

12.feb.2007 @ 21:55
URL: http://www.wvoesxzc.easujcq.com
Postet av: v44qnjert1

o9etgml0wf4eq www.221775.com/953198.html 5nu1keevg39oz

17.feb.2007 @ 10:25
URL: http://w695927.a337001.com/341553.html
Postet av: v44qnjert1

o9etgml0wf4eq syp1cl8vq 5nu1keevg39oz

17.feb.2007 @ 10:25
URL: http://w695927.a337001.com/341553.html
Postet av: Shannon,Shannon

Hi! Nice site!

22.feb.2007 @ 03:30
Postet av: Shannon,Shannon

Hi! Nice site!

22.feb.2007 @ 03:32
Postet av: pnf1ed1@microsoft.com

funny ringtones

24.feb.2007 @ 20:05
Postet av: Lillian,Lillian

Nice page greetings to all in this guestbook! Visit my sites, please:

13.mar.2007 @ 08:33
Postet av: Shirley,Shirley

Amazing artwork! This is spectacularly done! Would you please also visit my homepage?
[@../doorway/garrik/g3.txt||10||p-1||1||

14.mar.2007 @ 16:54
Postet av: f

fff

24.mar.2007 @ 04:44
Postet av: f

fff

24.mar.2007 @ 06:36
Postet av: guest1982,guest1982

hello,all

30.mar.2007 @ 16:46
Postet av: aarst

higuys!What yourblog powered by?

12.mai.2007 @ 14:39
Postet av: ivatuf

Hi My Name Is ivanku.

13.mai.2007 @ 01:48
Postet av: zo3km2kzqp

p26v60xuqo39gl qdjodyvm 3dnblqy7aupyl9

14.mai.2007 @ 15:40
URL: http://w913947.a310281.com/973993.html
Postet av: Margarita

So, what do you think about
last comments ?

Postet av: Mr.Blowjob

Hi guys! Cheak my home page plz... Have pleasure when open it??? I Think Yes! Becous this is BLOWJOB! It`s The Coolest and THE Biggest site about Blowjob! The Hotest babes take blowjob! Super sexy!!! Cheak this out and take it easy ;)

15.mai.2007 @ 10:03
Postet av: Mr.Blowjob

Hi guys! Cheak my home page plz... Have pleasure when open it??? I Think Yes! Becous this is BLOWJOB! It`s The Coolest and THE Biggest site about Blowjob! The Hotest babes take blowjob! Super sexy!!! Cheak this out and take it easy ;)

15.mai.2007 @ 23:54
Postet av: glam0ur.com

Nise site!

17.mai.2007 @ 08:07
Postet av: www.plentyoffish.com

Nise site!

17.mai.2007 @ 09:47
Postet av: adultwork

Nise site!

17.mai.2007 @ 11:30
Postet av: naughtyamerica.com

Nise site!

17.mai.2007 @ 18:14
Postet av: mate1.com

Nise site!

17.mai.2007 @ 23:31
Postet av: xmatch.com

Nise site!

18.mai.2007 @ 01:38
Postet av: hornymatches

Nise site!

18.mai.2007 @ 03:47
Postet av: true.com

Nise site!

18.mai.2007 @ 05:32
Postet av: nude.hu

Nise site!

18.mai.2007 @ 10:33
Postet av: hotornot

Nise site!

18.mai.2007 @ 12:12
Postet av: hotmatch

Nise site!

18.mai.2007 @ 15:25
Postet av: sexsearch

Nise site!

18.mai.2007 @ 20:14
Postet av: naughtyamerica.com

Nise site!

18.mai.2007 @ 21:53
Postet av: Hattie

O, super project. Yes!
so hold.

Postet av: tiava

Nise site!

20.mai.2007 @ 01:26
Postet av: tiava

Nise site!

20.mai.2007 @ 02:46
Postet av: tiava

Nise site!

20.mai.2007 @ 04:09
Postet av: tiava

Nise site!

20.mai.2007 @ 06:50
Postet av: Teodor

Good job! Your site is great!

Postet av: frenchcum

Nise site!

20.mai.2007 @ 14:40
Postet av: frenchcum

Nise site!

20.mai.2007 @ 17:04
Postet av: frenchcum

Nise site!

20.mai.2007 @ 19:35
Postet av: xnxx

Nise site!

20.mai.2007 @ 22:05
Postet av: xnxx

Nise site!

20.mai.2007 @ 23:25
Postet av: xnxx

Nise site!

21.mai.2007 @ 04:24
Postet av: hornymatches

Nise site!

21.mai.2007 @ 10:42
Postet av: hornymatches

Nise site!

21.mai.2007 @ 11:51
Postet av: hornymatches

Nise site!

21.mai.2007 @ 12:55
Postet av: thehun

Nise site!

21.mai.2007 @ 13:54
Postet av: Panasomic1

I love you great, the bestes of all site, ihave ever seen!:)

21.mai.2007 @ 15:32
URL: http://igor29.nightmail.ru/
Postet av: ycfsyep,ycfsyep

[Cool staff!||Hi! I think this need for || Help me with - ||Hello....||I find this - || It`s realy cool!]

26.mai.2007 @ 06:36
Postet av: Kalle

Bohne bevner de nye bilavgiftene, men sier ikke noe om den svært gamle vrakpanten som beholdes av den rødgrønne regjeringen selv om B-gjengen gjorde et forsøk over 2-3 mndr. og satte panten opp til 6000 kr. Det fjernet en god del av de verste bilene og skaffet statskassen mer penger i omregistreringsavgift. Nå mener jeg at jeg leste et sted at gj.snittsalderen på kjøretøyene er 19 år! Selv solgte jeg min gamle bil ifjor. Den var 16 år da, men hadde nylig passert EU-testen, og kjøperen var svært fornøyd.

02.aug.2007 @ 23:54
Postet av: LetterFromUsa

Lovely site keep it i will be back that you.

19.sep.2007 @ 19:49
URL: http://letterfromusa.blogsome.com
Postet av: Shopis

I really appreciate your website.
An interesting website with an interesting design.
A lot of interesting info.
Thanks.

20.sep.2007 @ 22:54
URL: http://www.shops2006.com
Postet av: Gormlessnorman

I am happy, that I found your site. Is the best!

01.nov.2007 @ 01:07
URL: http://gormlessnorman.blogspot.com
Postet av: Tramadol buy cheap online

Your site is very fantastic I will visit every time...

09.nov.2007 @ 20:44
URL: http://trama-dol.blog.ca
Postet av: Sionac

Good site! Good anti-spam protection of guestbook! Keep it up!

14.nov.2007 @ 21:45
URL: http://sionac.blog.ca
Postet av: Kilafa

Really enjoy your website. Thank You.

15.nov.2007 @ 21:52
URL: http://kilafa.blog.ca
Postet av: Evangeline Lilly

Hi, cool site. What CMS is it?

23.nov.2007 @ 23:12
URL: http://evangelinelilly.blogspot.com
Postet av: Oprah Winfrey 2006

Great website and thanks for sharing.
If you ever need to exchange links please contact me.

01.des.2007 @ 15:06
URL: http://oprah-winfrey-2006.blogspot.com
Postet av: Hilome

NICE AND WONDERFUL SITE

03.des.2007 @ 16:03
URL: http://hilome.blogspot.com/
Postet av: Nicole Kidman 2007

I am really impressed!!

03.des.2007 @ 21:13
Postet av: Business

Very interesting site. I have bookmarked you.

04.des.2007 @ 13:38

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/2549624
hits