Pest eller kolera

Skrevet av Rolf André Bohne - 01.des.2005 @ 11:02:51
Norge er en klimaversting! Dette ble nylig gjentatt i av EUs miljøbyrå i en nylig utgitt raport om klimaendring. Vi har et større utslipp av klimagasser per hode enn resten av Europa. Ikke så veldig overraskende egentlig, dersom en ser seg rundt.

Vi kjører stadig mer, og bilene bruker like mye bensin som før (for over 50 år siden ble det også reklamert med biler som kun brukte 0,5L/mil), til tross for at motorene blir stadig mer effektive. Denne effektivitetsøkningen bruker vi opp ved at vi kjøper stadig større og tyngre biler ("the rebound effect"). Trenden er at vi nærmer oss med stormskritt USA når det gjelder bilbruk.

Trenden er også at vi bor på et stadig større areal per hode, noe som også skal varmes opp, belyses etc. Og når vannkraften ikke strekker til, så vil vi bruke gasskraft. Argumentet er at gasskraft i Norge er bedre enn kullkraft fra Danmark, noe som er vanskelig å argumentere imot. Men virkeligheten er mer kompleks, særlig ettersom kraftmarkedet er deregulert. Det er skrevet mye for og imot gasskraft, men noe av det mer spennende jeg har lest, er en dr. avhandling skrevet av Klaus Vogstad. Han viser i sitt modellarbeid at å introdusere gasskraft i det norske markedet betyr lite for kraftsituasjonen på litt sikt, men at det kan føre til en utsette av, eller i verste fall slå bena under, utbyggingen av vindkraft. Dette siste fordi gasskraft må konkurrere med andre energibærere på pris, og dermed risikerer å gjøre vindkraft ulønnsomt i lang tid.

Videre kan vi lese at Kyoto-protokollen ble ratifisert i dag. Det betyr at Norge, i likhet med mange andre land, for alvor må begynne å redusere utslippet av klimagasser.

Hydrogen er fremtiden, leser vi mange steder. Brenselceller er fremtiden. Jeg tror begge deler er rett, men at de utfyller hverandre. Industriell økologi handler bl.a. om se etter sammenhenger i komplekse systemer, slik at vi kan handle mer rasjonelt. Ved Institutt for fysisk ressursteori, Chalmers Techniska högskola, har de studert hva som kan skje om vi konverterer til brenselceller. De kom frem til at vi kan få et problem med å skaffe nok platinum til alle brenselcellene, og konkluderte derfor med at vi burde søke å bruke brenselceller til store anlegg, men at små mobile systemer (bil og fly) fortsatt bør bruke energieffektive forbrenningsmotorer inntil vi kan ta i bruk hydrogen.

Tony Blair og den Britiske regjeringen høster storm fordi de igjen vil bygge atomkraftverk i Storbritannia. Men er dette så ille? I valget mellom pest eller kolera, velger de …? James Lovlock, Gaia-teoriens far, uttalte i for en stund siden at det eneste som kan hjelpe oss til å unngå en klimakatastrofe (det er allerede for sent å unngå en klimaendring) er en storstilt utbygging av kjernekraft nå, samt en storstilt satsing på å utvikle nye fornybare energikilder. Risikoen for å ødelegge miljøet er faktisk mindre ved kjernekraft enn ved en fortsatt ukritisk bruk av fossilt brensel.
atom
Gitt disse perspektivene, blir den norske debatten om gasskraft interessant. Problemet i en miljøsammenheng (dersom de bygges uten CO2-rensing), er at disse kraftverkene ikke erstatter kullkraft, men kommer i tillegg til. Globalt har jeg problemer med å se at to norske gasskraft med CO2 rensing vil bety noe særlig fra eller til. Dersom vi skulle rense alle forurensende varmekraftverk i verden snakker vi om ca 70 000 slike renseanlegg.

At disse kraftverkene er CO2 frie, er forresten det dummeste jeg har hørt. De produserer CO2 i bøtter og spann. Det nye er at CO2 er interessant for å drive ut mer olje og gass fra resorvarene i Nordsjøen. Men det er og blir en "end-of-pipe" løsning, en miljøstrategi som i dag regnes for å være gammeldags, og er forlatt på de fleste andre områder. I dag er en stort sett mer opptatt av å unngå at problemet oppstår i første omgang.

Men hvorfor ikke tenke litt nytt. Hva med å bygge disse kraftverkene med CO2 rensing, men så bruke kraften til å produsere Hydrogen (som det jo er mangel på)? Da ville en kunne utnytte gassen, samtidig som en ikke ødela for vindkraft og andre nye fornybare energikilder.

Et kjernekraftverk i Oslo-regionen ville kanskje heller ikke være så dumt om en følger argumentasjonen til Lovelock. Det er jo der det bor folk, slik at en kan utnytte både varmen og strømmen på en god måte. Men også kjernekraft vil skape vansker for vind og bølgekraft om en ikke overfører penger fra den ene til den andre.

Kommentarer:
Postet av: Vegard Jørgensen

Bohne:
"Men hvorfor ikke tenke litt nytt. Hva med å bygge disse kraftverkene med CO2 rensing, men så bruke kraften til å produsere Hydrogen (som det jo er mangel på)? Da ville en kunne utnytte gassen, samtidig som en ikke ødela for vindkraft og andre nye fornybare energikilder."

Å bruke kraften på å produsere hydrogen vil være svært tungvint, ettersom mesteparten av det hydrogen som fremstilles i dag kommer fra reformering av hydrokarboner. Dvs: HC + O2 --> H2 + CO2 i stedet for HC + O2 --> CO2 + El --> H2

30.jan.2006 @ 12:34:06

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=450997
hits