Hva er virkelig?

Skrevet av Rolf André Bohne - 15.des.2005 @ 23:50
Hva er virkelig? En gang var virkeligheten at jorden var flat. Så ble den midten av universet, så rund, så en del av universet o.s.v. Hva betyr så dette? Svaret er like innlysende, som det overraskende. Virkeligheten (eller det vi opplever som virkelig) er en sosial konstruksjon. M.a.o. det alle tror er sant, er sant, inntil en eller flere bryter ut og etablerer en ny virkelighetsforståelse.
The blue planet

Det er etter hvert allment akseptert at klimaet er i endring. Det er også akseptert at hovedgrunnen til denne endringen er vårt forbruk av fossilt brensel. Likevel ser vi at trenden er flere og større biler og større motorer. Både produksjon og bruk forårsaker økte utslipp. Og media følger opp med kulørte artikler om de nye vidundrene, TU intet unntak i så måte.

Så blir spørsmålet: ”Hvor dum får vi lov til å bli?

Sikkert er det i hvert fall at når regningen kommer, så er det oss alle som må betale! Forsikringsselskapene har allerede begynt å sikre seg, så da blir det vel deg og meg da … og da får vi ikke valgmuligheter


Kommentarer:
Postet av: Tore Holmen

Interessant vinkling på problematikken, jeg er helt enig i dine betraktninger.
Jeg vil tilføye følgende:

Fra tidenes morgen har vi utviklet oss teknologisk og moralskt(?), uten særlig refleksjon over potensielle konsekvenser av hva vi gjør.
Vi er nå kommet dithen at vi er de første generasjoner som ser vanviddet,og skjønner konsekvensene av det vi gjør.
Vi er de første generasjoner som har økonomi til å gjøre noe (særlig Norge).
Vi har en teknologisk kunnskap hinsides behovene for handling!
Hva gjør vi?
I praksis ingenting!
Hva vil stå i historebøkene som blir skrevet om oss.
Det må det bli noen mørke kapitler av...
(forutsatt at verden gives muligheter til å skrive denne historien)

16.des.2005 @ 10:10
Postet av: SH

Og hva hadde vi gjort dersom en ny istid nå hadde banket på døren? Egentlig er jo en del forskere overrasket over at vi har unngått den såpass lenge. Kanskje vil ettertiden vise at avbrenning av fossilt brennstoff var nødvendig for å unngå skrekkscenariet at store deler av kloden ble liggende under tykk is.

17.des.2005 @ 01:27
Postet av: Tore Holmen

Kommentar til SH.
For dine etterkommeres skyld, tar du sjansen på den teorien.?

17.des.2005 @ 17:48
Postet av: SH

Jeg er nok redd, Tore Holmen, at den teorien kommer til å bli prøvd ut i praksis uansett. Fossilt brennstoff vil fortsette å være hovedenergikilden i verden i flere tiår framover, trolig ennå lengre. Og hvordan tror du det er mulig å stoppe for eksempel USA og ikke minst, Kina i å brenne olje i store mengder i flere generasjoner framover, trolig til verdens reservoarer er så tomme at det i praksis ikke lenger kan utvinnes noe fra dem. Og: Klimaet på jorda er ingen konstant størrelse som kan reguleres av oss(selv om mange nok kunne ønsket det); alle vet nå at det har variert med store svingninger,i alle fall i flere hundre tusen år og høyst sannsynlig vil fortsette med det. Og for å gjenta meg selv: En ny istid er det vel ingen som ønsker...

18.des.2005 @ 01:07
Postet av: ?

Det er i grunnen mindre interessant hva som blir konsekvensene av vår behandling av kloden, være seg global oppvarming / avkjøling, forurensing av natur / grunnvann, opphopning av miljøgifter i luft og vann. ( siste vits fra miljøsiden er at eskimoene må slutte å bruke hvalspekk til lampeolje, da det er så fult av flammehemmere at det ikke vil brenne.......)
Det som er interessant er det store spørsmålet, hva skal vi med vitenskapen og dens resultater, spådommer og forutsigelser?
Det er jo få som bryr seg om det allikevel.
Jeg tror jo at eneste reguleringsmekanismen som fungerer er at massene selv begynner å kjenne forandringene på kroppen (pengepungen)!

Sakser en liten kommentar fra forskningsteamet som stod for iskjerneboringene i antarktis

"-- Vi har funnet at CO2 er rundt 30 prosent høyere enn ved noe annet tidspunkt. Metan er 130 prosent høyere enn noen gang og økningen av CO2 er absolutt eksepsjonell. Dette skjer nå 200 ganger raskere enn noen gang tidligere de siste 650 000 år, sier Stocker. "

Så kan man selvfølgelig sitte å pukke på sine argument om naturlige svingninger til man er bombesikker på at det ikke er noen vits i å gjøre noe, da det ihvertfall er alt for sent...

18.des.2005 @ 18:05
Postet av: SH

Til siste innlegg:

Jeg er faktisk litt usikker på hvilken realisme du legger i uttrykket ?å gjøre noe?? Er det fra i dag av totalt å slutte å bruke fossilt brennstoff? I henhold til mange miljøprofeter er det eneste veien å gå for å unngå den totale katastrofen. Er ?å gjøre noe? å pådynge gjennomsnittsborgeren i den såkalt rike del av verden nye avgifter, med andre ord en ren avlat til staten for å få lov til å fortsette som før? Eller skal en kreve at politikerne tar hardere grep; nå har du hatt sydenturen din for de neste to årene, kvoten er oppbrukt og du har å holde deg innenfor landets grenser inntil ny tillatelse foreligger? Hvor mange av de veletablerte med høy inntekt og uttalte sympatierklæringer for naturvern hadde godtatt et slikt inngrep i det de fleste vil definere som den meget private sfære? Svarene på disse spørsmålene er selvfølgelig gitt på forhånd. Deretter har en krav fra land som er i startfasen for å øke sitt energiforbruk. Er det ikke forståelig at de også vil ta del i komforten og friheten som er høyt energiforbruk gir? Så kan en eplekjekt utbasunere som en viss ung dame, leder i Naturvernforbundet, at en må argumentere u-land bort fra ?fossilbrenselfella? som vi sitter i og at de heller må satse på renere (og dyrere!) energi.

Og så til nytten med vitenskapen og dens resultater, ?spådommer og forutsigelser?. Sjelden har en vel opplevd mindre vitenskap og mer synsing, rene spådommer og rene forutsigelser som i nettopp klimadebatten. Og folk blir trette av dommedagsprofetier; menneskeheten har til tross for en mengde med dystre spådommer opp gjennom historien kommet noenlunde hele ut igjen på den andre siden. Og med fare for å virke fatalistisk: Det går nok bra denne gangen også. Uten en ny istid...

19.des.2005 @ 01:09
Postet av: Tore Holmen

Svar til SH.
Ang. realisme. I dagens situasjon, forutsatt føre var tenking, burde vi ideelt sett kutte all CO2 produksjon....
Jeg ser vel at det med dagens maktstrukturer, er rimelig urelistisk!
Den ideelle styring burde vel være politisk, men når politikerne har gitt fra seg nesten all makt, og fungerer mest som sandpåstrøere, hva står vi igjen med da?
Jo ei "grasrot" (oss) som lever og ånder for "brød og sirkus", og en kapital som vokser seg større og mektigere for hver dag. Og med ENESTE mål, å bli enda større og mektigere!
Du må vel være enig i at det er et dårlig utgangspunkt for kontroll og styring.

Hvor mye "bevis" må til fra tunge vitenskapelige miljøer før vi reagerer?
I rettssystemene i den vestlige verden kan man dømme folk til livstid / døden bare på indisier! Hvor mye indiser må til før man i det hele tatt skal reagere på CO2 problematikken?

Jeg mener at sitatet i mitt forrige innlegg burde være langt på vei nok til å tvinge frem dramatiske reaksjoner.

Og til sist, jeg er nok fatalistisk, og tror ikke at vi greier å ro i land dette!
Og desverre tror jeg at det blir våre etterkommere som må ta "støyten" for våre umettelige "behov".
Vi har EN fin liten planet, og, desverre pr idag, ingen utvidelsesmuligheter!

19.des.2005 @ 09:04
Postet av: Rolf André Bohne

Enteressant ordveksling ...

Mitt poeng her var at hver en av oss (i snitt) gjør stikk motsatt av hva vi bør gjøre. Ikke at vi nødvendigvis slutter med fossilt brensel imorgen, men at vi reduserer forbruket (så mye vi kan)

Resultatet av global oppvarming, kan fort ende med en ny istid her i nord, om kaldvannspumpene slutter ... sist golfstrømmen stoppet opp, tok det 2000 år å starte den igjen.

Mange ser nok at vi fortsatt trenger fossilt brensel til transport, men da i form av maskiner som stadig bruker mindre drivstoff per km.

Men mer om alt dette i kommende blogger.

20.des.2005 @ 10:20
Postet av: ?

Interessant tema, dog noe "oppbrukt" av media.. La meg sitere en god venn av meg: "Hvis store, støyende vindmøller er det eneste som må til for å mennesker til å forstå at det blir brukt VEL mye energi i verden, så la oss bygge de!!". Jeg er usikker på om jeg skal si meg enig i det, eller ikke. Er det egentlig noen omvei rundt fossilt brensel i overskuelig framtid? Alle påstander/fakta om klimapåvirkninger satt til side...

20.des.2005 @ 17:29
Postet av: Tore Holmen

Det er sørgelig hvis et ekstremt viktig tema skal miste fokus bare fordi det er "oppbrukt" !!
Vår sivilisasjons tragedie(!), er definisjonen av "det gode liv", som er basert på graden av materielle goder og forbruk.
Greier vi ikke å omdefinere dette begrepet, så tror jeg heller ikke vi greier å legge om kursen, som etter mitt syn går i retning av en eller annen form for "systemkrasj".
Dette med uanede følger for våre etterkommere (og oss).

21.des.2005 @ 08:34
Postet av: Yngvar

Siden vi har blitt over 6 milliarder her på 'skorpen', må vi jo ha gjort noe rett. Eller hvor dumme var vi som brukte våre hjerner til å hindre sykdommer, redusere lidelsene og skape velstand? Det er våre kunnskaper, vår teknologi som har gitt oss den fantastiske verden vi lever i idag. Og bedre skal det bli. Virkeligheten er at flere og flere får et bedre liv, og det er ikke dumt.

25.des.2005 @ 09:13
Postet av: Reidar

Jeg tror ikke at vi mennesker historisk har hatt den helt store påvirkningen på helheten i den natur vi er en del av! Kom det et hungersår eller to, så ble det svelt ihjel. Det er mange nok eksempler på kulturer som har utarmet området de har bodd i, det være seg for mat og energi, for deretter at flytte videre. Hvis de da ikke gikk til grunne! Nå er situasjonen den at, for å si det på engelsk: Good Planets Are Hard Yo Find!

26.des.2005 @ 02:20
Postet av: Tore Holmen

Svar til "Yngvar"
Forsåvidt enig med deg, men det som er dumt er at vår "velstand" går på bekostning av miljøet og den fattige delen av verden.
Vår velstand er også tuftet på utbytting av den fattige del av verden, og miljøet.
Må påny få påpeke den enorme avstanden mellom "liv og lære".
Vi vet så utmerket vel hvordan "ståa" er idag, med fattigdomsproblematikk og miljøproblemer, men "vi" nekter å fire på krava til vår velstand for å spare miljøet, eller jevne ut fattigdomskløften.
Så hvor fantastisk vår verden er, kommer vel litt an på hvilket perspektiv man har.

27.des.2005 @ 15:27
Postet av: Even

Ja, Det er vel litt sant i allt, men enden på visa er at det er ikke mange som er villige til å fire på krava, så utviklinga vil gå i samme retning som nå. Yngvar har jo rett i at flere får det bedre. Problemet er at di fattige landene har det også marginalt bedre og da øker fødsels raten noe som igjen fører til at flere er fattige alt ialt. Personlig har jeg et stort problem med å gi opp min levestandard for å etterkomme krav from miljø riddere og samaritanere. Det er en grunnleggende lov i naturen og i vårt miljø at den sterkest rett gjelder. Hvis vi i kampen om høvdingsetet klarer å ruinere jorda, så blir det bare slik. Vi er ikke den første sivilasjonen som klarer å ruinere oss selv pga jakt på et bedre liv. Nei, Glem de andre og ta alt du klarer selv, det er det som er mottoet i vår sivilasjon. Uansett hvordan du pakker det inn

28.des.2005 @ 13:48
Postet av: Tore Holmen

Hva gjør vi så?
Vår kunnskapsmengde om Co2 problematikken øker, og som tidligere påpekt (sitat fra eget innlegg):
""-- Vi har funnet at CO2 er rundt 30 prosent høyere enn ved noe annet tidspunkt. Metan er 130 prosent høyere enn noen gang og økningen av CO2 er absolutt eksepsjonell. Dette skjer nå 200 ganger raskere enn noen gang tidligere de siste 650 000 år, sier Stocker. "
Forutsatt at man "tror" på de vitenskapelige resultatene, hva gjør vi, hva ville være en rasjonell handling ut fra disse kunnskapene.
Hva kan enkeltpersoner gjøre, hva kan "systemet" gjøre?
Søm før sagt, jeg har to barn som vokser opp, og jeg vil gjerne at de skal kunne fortsette med det.....

29.des.2005 @ 10:39
Postet av: SH

Tore Holmen: Dersom dine to barn ikke skulle vokse opp, vil det MEGET lite sannsynlig være på grunn av eventuelle klimaendringer. En skal være forsiktig med å spissformulere seg for kraftig. Da forsvinner seriøsiteten...

29.des.2005 @ 17:04
Postet av: Tore Holmen

Okei, glem siste setning, men ellers er spørsmålene like gyldig.
Godt Nyttår, forresten!

30.des.2005 @ 01:27
Postet av: SH

Godt nytt år tilbake! Og finn deg et forum med litt større tyndge du som er så bekymret. Dette blir nok for smått til å ha noen effekt i det hele tatt.

30.des.2005 @ 21:45
Postet av: Tore Holmen

Tar gjerne i mot tips om fora med "mere tyngde".

01.jan.2006 @ 21:43
Postet av: Rd

Ippc mener at dett er Meget sannsynlig (> 90 %) at meste parten av de klimaendringene vi har set de siste 50årene er menske skapt og angåense anntall mensker på planeten det er andre organismer som også blir i slike antall.

15.feb.2007 @ 11:02
Postet av: hadfkhfsgfdg

synes det hadde vært litt kult jeg om plutselig sola slutta å lyse og bernt og bjarne fra mars kom på besøk jeg.. heftig da..
viss verden går under er det bare satanistisk party over hele kloden... HEFTIG!!

04.jun.2007 @ 00:32
Postet av: ola normann

sant det du sier der.. hadde vært litt kult med fyrverkeri med masse faenskap og istiden og all den kule gørra der ;)

04.jun.2007 @ 00:33
Postet av: zorro

faen har aldrig tenkt på det før ola normann.. godt poeng!
hadde ikke gjort noe å piffe opp stemningen litt..
kanskje vi er heldige å får en komet susendes rett i hodet på oss..
faen det hadde vært kult.. uber pang da!!
tenk for en hodepine da. hehe ^^

04.jun.2007 @ 00:35
Postet av: bernt arnie

Så blir spørsmålet: ?Hvor dum får vi lov til å bli??
så dum
|--------------------------------------|

04.jun.2007 @ 00:47
URL: http://www.berntarnie.com
Postet av: tobee

BOOM! BOOM! BOOM!
Jepp definitift drit heftig det.. kunne ikke vært mer enig med deg hadfkhfsgfdg..
Faen spreng de alle til fillebiter .

04.jun.2007 @ 00:55
Postet av: PoKeMoN

alle sier at bensin Ødelegger verden...
LOKT PÅ DEN DA VEL, dere er dumme alle sammen, den lukten gjør meg bli å vimsette og noen ganger sovner jeg :O er ikke d kult så veit ikke jeg.
Fuel + fire = FUN

04.jun.2007 @ 01:15
Postet av: ?

alle sier at bensin Ødelegger verden...
LOKT PÅ DEN DA VEL, dere er dumme alle sammen, den lukten gjør meg bli å vimsette og noen ganger sovner jeg :O er ikke d kult så veit ikke jeg.
Fuel + fire = FUN

04.jun.2007 @ 01:17
Postet av: Kraken

"Fuel+Fire = FUN"
hehe, stemmer det.I dag ha jeg laget en 2 mils bensinsti på E6 som var to meter brei, jeg brukte 5000kr på bensin men men det var faen meg vert det :O har aldri sett mere resultat av bare en fyrstikk ;)

04.jun.2007 @ 01:22
Postet av: UFO

JEG SÅ EN UFO I NATT
.
DEN VAR STOR, RUND OG GUL Å DEN BRUKTE HELE NATTEN FOR Å KOMME SEG OVER HIMMELEN

04.jun.2007 @ 01:26
Postet av: Fredrik

En venn av meg ville ha meg med på en bakketopp der vi kunne se et lys som dekket hele himmelen og det kjeede bare hvert "BIG BANG".
Men jeg gadd ikke å komme fordi da måtte jeg slå av Pcen min

04.jun.2007 @ 01:31
Postet av: Kraken

Frykt ikke Fredrik. Det er spådd en komet som gjør samme effekt som BIG BANG. den kommer frem i morra og Vitenskapelig bekreftet så havner det like ved huset ditt. trenger bare å stikke hue ut av vinduet så ser du det hele ;)

04.jun.2007 @ 01:36
Postet av: Stein

Kraken?, har jeg sett deg før?

04.jun.2007 @ 01:39
Postet av: Kraken

er du den Stein som jeg terroriserte på HamarUngdom?

04.jun.2007 @ 01:41
Postet av: Kraken

er du den Stein som jeg terroriserte på HamarUngdom?

04.jun.2007 @ 01:41

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/500991
hits