Til ragnarok på første klasse ...

Skrevet av Rolf André Bohne - 20.feb.2007 @ 14:12
I den siste tiden har det vært mye snakk om hvor ambisiøse Norge skal være i vår reduksjon i utslipp av klimagasser. Mye har vært snakket om hvor vanskelig dette er, blandt annet fordi vi er blitt så avhangige av privatbilen til transport. jeg vil hevde at dette ikke er et teknisk men et sosialt problem. Og så lenge det blir sett på gjevt og prestisjefult med en stor, dyr og forurensensde bil, så vil vi heller ikke klare å snu utviklingen.

Audiq7

Svaret på utfordringen, ligger i regulering. For skal vi som privatpersoner få lov til å gjøre som vi vil, eller må myndighetene inn å regelurere? Og det er jo ikke vanskelig ... en kan for eksempel begynne med at biler som selges etter 1.januar 2010 ikke kan slippe ut mer en 130g CO2/km og biler solgt etter1.januar 2015 100g CO2/km. Dette tar hånd om hva som kommer inn i bilparken, men en må også sørge for utfasing av de bilene som forurenser. Dette kan gjøres tilsvarende enkelt. Etter 1.jan 2015 er det ikke tillat å kjøre biler som slipper ut mer enn 150g CO2/km, etter 1. jan 2020 ikke tillatt med biler som slipper ut mer enn 100 g CO2/km osv. osv.

Når vi forventer at industrien skal godta og inrette seg etter slike pålegg, er det ikke da mer enn naturlig at dette gjelder oss som privatpersoner også? Dette er også lettere å få til, til en svært lav (samfunnsmessig) kostnad. De fleste skifter jo bil oftere enn hvert 10 år uansett ...

EU er allerede inne på slike tanker, til heftige protester fra luksusbil industrien. Jeg regner nok med at det vil bli protester dersom et slikt forslag her hjemme også, men jeg synest ærlig talt ikke synd på de som i dag kjøper slike biler.

En annen sak er pressens dobbeltrolle. Her har de den ene katastrofeoverskriften etter den andre om dramatiske klimaendringer og hvor ille det kan bli, samtidig som de skryter uhemmet over nye miljøverstinger.

Det samme gjelder boliger. Skal vi få lov til å bygge og varme opp store hus, bare fordi vi har råd til det, eller bør det være et tak på hvor mye energi en bolig kan bruke per person. Igjen må vi begynne med det som bygges, og har er de nye byggeforskriftene et skritt i riktig retning, selv om dette kun er per m2 foreløpig. Men også her må vi fremtiden diskutere om det er hensiktsmessig med andre reguleringsmekasnismer enn de vi har i dag.

Min påstand er derfor at klimaproblemet er mer et sosiologisk enn et teknisk problem, selv om miljøteknologi vil væøre en viktig faktor i de kommende sosiologiske endringsprosessene (for ingen av oss vil godta en senking av levestandard).

Jeg er opptimist, og tror dette går bra, men det krever politisk mot og evne til politisk handling.

Kommentarer:
Postet av: S. Hansen

Flott at du er optimist, Bohne. Men et sosiologisk problem trenger ikke å være lettere å løse enn et teknologisk, nødvendigvis? Politikere er langt fra fristilt fra samfunnet forøvrig; de skal velges og de skal gjenvelges. For upopulære vedtak gjør de nødig. Og foreløpig er dette uten tvil også et teknisk problem. Og så er det jo ikke bare lille Norge å holde styr på i den store verden.

Om du i dertil tar hensyn til IPCCs siste rapport sitt worse case scanario, at det allerede er for sent å snu, kan en vel nesten si at din optimisme er i optimistiske laget. Eller hva?

20.feb.2007 @ 21:12
Postet av: S. Hansen

Og et PS til slutt: Den overskriften du bruker her er litt vanskelig å koble til begrepet "optimisme"...

20.feb.2007 @ 21:21
Postet av: Hans Kise

"Svaret på utfordringen, ligger i regulering."
Der har de lang erfaring. De som styrer nå. Det ligger nærmest i genene.
Hvorfor må på liv og død privatbilen få skylda? Og straffes for noe som andre aktiviteter har mer skyld i? Ta for eksempel olje- og gassutvinningen, fly, tungtransport og kollektivtransport. Disse kan jo selvsagt ikke straffes. Men er det riktig å straffe privatbilen og private for noe som andre egentlig bør bære det største ansvaret for?
Absolutt NEI!

28.feb.2007 @ 14:10
Postet av: bohne

Privatbilismen har jo ikke skylden alene, jeg har bare pekt på at det å regulere utslippene fra privatbiler, vil være et av de enkleste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene. Og et av de grepene som vil påvirke vår levestandard minst. Og da snakker jeg kun om å regulere drivstoffforbruk per km, ikke kjørelende.

Når det er sagt, så har jeg hele tiden argumentert for en helhetig miljøpolitikk, ikke fragmentert og oppdelt. Det var i denne sammenheng jeg har skrevet at også privatsfæren må reguleres.

For vi er alle tjent med at næringslivet fortsatt finner det attraktivt å produsere i Norge.

05.mar.2007 @ 08:22
Postet av: Raggi_Thor

Litt sent nå kanskje, men er det ingen som diskuterer hvor my fossilt brensel som skal utvinnes? Mesteparten av det som utvinnes av olje, gass og kull brennes. Norge har såvidt jeg vet ingen planer om å kutte i "produksjonen". Det hadde vært et nyttig bidrag, 50% kutt f.eks.

10.apr.2007 @ 12:06
URL: http://www.designdata.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/4319557
hits