Kan vi løse Kraftkrisen?

Skrevet av Rolf André Bohne - 27.feb.2006 @ 15:27:42
Det er med undring jeg har fulgt med de ulike innspill til debatten om den varslede kraftkrise, som er ventet om få år. Med undring fordi jeg ikke får argumentene til å henge sammen.

I hovedtrekk går argumentasjonen ut på at vi må bygge gasskraftverk nå, slik at vi kan ha tilgjengelig billig og sikker leveranse av strøm, særlig på nordvestlandet. Og det er her jeg ikke henger med, hvordan kan noen påstå at gasskraft er billig?

Kraftmangelen på nordvestlandet skyldes i all hovedsak vellykket industrietablering. Og industrien etterspør billig kraft i mengder. I tillegg ønsker Hydro å flytte aluminiumsproduksjon fra Høyanger til Sunndalsøra, noe som vil ytterligere forverre situasjonen. Hittil hadde jeg oppfattet at det var kostnadene ved å bygge nye ovner som gjorde at Hydro ikke ville fortsette i Høyanger, men så viser det seg det at det er kraftprisene som er for dyre. Dvs. det påståes at Hydro må ha en kraftpris på rundt 20 øre/kWh i 20 år for at det skal være interessant å fortsette i Høyanger.

Jeg registrerer også at Finn Bergesen Jr. på TU-nett vil forsyne Østlandet med gass til 20 øre/Sm3 eller 2 øre/kWh. Hvor han har de tallene fra vet jeg ikke ( kanskje trykkfeil?) ...

Gass koster i følge Verdensbanken mer enn 6,52 $/mmbtu (gjennomsnitt juli - sept 2005 ) på det europeiske markedet, og prisen forventes å øke ( 1 mmbtu = 28,1 kWh, 1 Sm3 = ca.10 kWh i varme, 4-6 kWh som strøm fra gasskraftverk). Omregnet skulle dette bli over 150 øre/Sm3 Dette er jeg fortalt gir en strømpris på 35-40øre/kWh fra et gasskraftverk med dagens teknologi UTEN rensing. Det koster i tillegg ca 10 øre per kWh å rense CO2, noe som i beste fall vil gi en strømpris på 45-50 øre/kWh fra et gasskraftverk. Det blir fort dyrt med avgifter og linjeleie ...

En regner med at en står overfor et kraftunderskudd på 9-10 TWh /år om noen år. Men det eneste vi hører om er hvordan vi skal få mer og billigere kraft, aldri noe om hvordan vi bruker kraften, eller alternative løsninger. Jeg er heller ikke i mot bruk av gass, men mener vi bør bruke gassen til det den egner seg best til - nemlig matlaging og oppvarming av hus og vann.

Men har vi helt glemt ENØK, og hva med vind- og vannkraft? ENØK sammen med satsing på vind og vannkraft kan sørge for at vi får nok kraft i fremtiden. Og med de endringer i klimaet vi observerer er det også sannsynlig at vi kan produsere mer kraft fra eksisterende vannkraftanlegg grunnet mer nedbør. Det er også mye å hente på å modernisere kraftverkene. Småkraftverk har også et stort potensiale, uten at det virker som om regjeringen nevneverdig er interessert i dette (Gitt bruddet i forhandlingene om grønne sertifikater)

FOSS

Aluminiumsproduksjon i Norge har aldri vært annet enn videreforedling av fossekraft, det er jo også derfor industrien ligger der den ligger - innerst i fjorden. Det synets som om denne gamle kunnskapen nå har gått i glemmeboken ved etablering av ny industri. Eller er det slik at denne kraftkrisen er det uunngåelige resultatet av at en helhetlig forvaltning av våre felles naturressurser er blitt ofret på markedsøkonomiens alter. For det kan virke rart at ikke flere kraftverk er oppgradert, gitt at vi trenger mere kraft (men det vil jo gå ut over overskuddet på kort sikt). Bra da at vi hvert fall enn så lenge har hjemfallsretten.

Men hva med energiprisene internasjonalt. For energiprisene internasjonalt følger jo hverandre, så kraftprisene vil jo øke også i utlandet, kanskje enda mer enn her. Da vil det kanskje ikke bli så dyrt med nye ovner innerst i fjordene allikevel?

Det virker i hvert fall ikke logisk på meg å flytte kraftkrevende industri bort fra kraftkilden … særlig miljøvennlig er det ikke. Og med de forventede gasspriser, så blir det ikke god økonomi heller ... Det virker nå som at vi blir straffet fordi vi ikke har klart å tenke langsiktig på fornybare energikilder, eller har evnet å ta debatten om hva og på hvilken måte vi kan tillate oss å bruke all energien vår til.

Så får vi vente å se da, om det kan bli en helhetlig og miljøvennlig forvatning av kraftressursene i tiden som kommer, men tiltroen til regjeringen er ikke like stor etter at de brøt forhandlinene om grønne sertifikater ...


Kommentarer:
Postet av: Arne Kristian Knudsen

Strømkrisen i Norge

Man leser at det etter hvert vil komme en strømkrise i landet som kan gi høyere priser på elektrisk kraft samt i enkelte område utkobling i perioder. Dette melder Statnett.
For undertegnede kommer ikke dette som noen bombe. Vi har i dette landet levd på en elektrisk knivsegg i lengre tid og at man måtte komme til et tidspunkt hvor det ikke var mulig å undertrykke dette er helt klart. Fra bransjehold har det ikke manglet på advarsler de siste 5 årene og det må for de som bestemmer, enten de er blå eller rød, ikke være noen nyhet.

Det er flere grunner for dette problemet. Først av alt: vi produserer for lite kraft i dette landet. Men inntil nå har man kunnet overføre kraft mellom landene og landsdelene slik at man stort sett har fått den kraften en har spurt om. Det var derfor litt uforstående at man av miljømessige grunner absolutt skulle drive en del av olje installasjonene fra land med såkalt miljøkraft. Ja, miljøkraft for hvem? Når så en installasjon trekker like mye strøm som en middels norsk by kan man undres på hvor kraften skal tas fra. At for eksempel Ormen Lange vil måtte suge all den kraft de måtte finne på Nord-vest landet kan umulig komme som noen bombe i de styrende organer.

Den unnfallenhet og "feie under teppe politikk "som politikerne har vist slår nå tilbake med full kraft. Og hvem vil de ramme? Oss vanlige mennesker naturligvis. Først og fremst økte strømpriser generelt. I neste omgang en konkurranse vridning mot markedene i Europa. Lav strømpris har vært en av de få fordelene vi har hatt her i Norge etter krigen, nå forsvinner dette også.

Man kan jo lure på hvorledes strømkrisen kan løses på kort eller lengre sikt. Regjeringen blir nå tvunget bygge et gasskraftverk umiddelbart enten de liker det eller ikke. Og det må bygges i midt- Norge der krisen er størst. Verket bør bygges der man kan bruke overskuddsenergien til noe nyttig (vann/damp).

Men hvorfor er der ikke tatt grep før? Planlegging av ny vannkraft har stoppet opp. Etter "strømsleppet" i 1990 har mye av vannkraft industrien ligget på soteseng og nye prosjekter over en viss størrelse har vært så og si fraværende. Konkurranse mellom energi leverandørene skulle i prinsippet gi oss lavere priser og oppvarming av våre boliger med miljøkraft. Det ble som å pisse buksen, det varmer bare en liten stund, etterpå blir det kaldt. Og kaldere blir det.

Diskusjonen om overlevelse av prosessindustrien har gått som en farsott i Norge de siste årene. Med de strømpriser vi har i vente kan jeg godt forstå at det å selge strøm vil gi langt større fortjeneste nesten uten å løfte en finger. De som eier e-verkene kommer til å stupe inn i en gullalder de for noen år siden bare kunne drømme om. Man trenger ikke krystallkule for å tippe at om 10-15 år er all industri som krever mye strøm borte for godt. Det gjelder papir, Al og FeSi. Der er sikkert flere. Jeg begriper ikke hvorledes man kan unngå dette.

Arne Kristian Knudsen

06.mar.2006 @ 10:43:57
Postet av: Stian Moltubakk

Gasskraft kan helt fint brukes til aluminiums industri, men det er vel helst som brensel til smelte ovnene. Tror ikke det er så lønnsomt å bruke varme til å produsere elektrisitet til oppvarming.

Varmtvannsbeholdere er kjempeflott for gass. Bruk en elektrisk varmekolbe for vedlikeholdsvarme og gass for oppvarming av innkomende vann.

Er ikke så stor tilhenger av gass for matlaging da jeg er glemsk og ikke så ivrig etter at kjøkenet mitt skal gå i luften.

Sentralvarme annlegg må være et bra marked for gass. Mindre sott og vedlikehold en ved olje.
Energikrisen kommer ikke til å ramme noe annet en privates lomebok.

13.mar.2006 @ 09:51:27
Postet av: Anonym

Svenskene investerer nå milliarder på vindkraft. De har alltid ligget foran oss teknologimessig sett. Hvorfor starter ikke Norge stortsatsing her?!

17.mar.2006 @ 19:36:50
Postet av: arne knudsen

Postet av: Anonym
Svenskene investerer nå milliarder på vindkraft. De har alltid ligget foran oss teknologimessig sett. Hvorfor starter ikke Norge stortsatsing her?!##

Da vindkraften kom opp som et alternativ til vann var miljøvernere av alle farger henrykt. Da skulle inngrepene i naturen som vannkraftutbyggingen forårsaket endelig bli slutt på. Det paradoksale er at nettopp de samme miljøklubbene nå kjemper mot de vindkraft anleggene, tro det eller ei. Da sammen med lokalbefolkningen.

Min mening er at hvis man virkelig mener at vindkraft er mindre domminerende enn vannkraft da har de ikke sett seg inn i problematikken. De aller største møllene i dag har en merke effekt på 5MW. Altså en lite vannkraftverk. Desverre e det slik at merke effekten er direkte proporsjonal med propell arealet og des mere energi man skal produsere dess værre blir den optiske forurensing. At folk ikke liker det er ingen overraskelse. Alle vil ha møller men de må ikke synes er den oppfatningen mange har. Det er jo umulig.

Hvis man ikke er villige til å se på vannkraft med nye øyne igjen er det bare gass og atom kraft tilbake. Vi må her desverre velge mellom pest eller kolera i dette tilfelle.

Jeg velger vann hvis mulig.

21.mar.2006 @ 18:15:40
Postet av: John Davies

Google is the best search engine

12.feb.2007 @ 11:12:04
URL: http://google.com

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=828254
hits