Kan vi løse Kraftkrisen?

Publisert: 27.feb.2006 @ 15:27:42
Det er med undring jeg har fulgt med de ulike innspill til debatten om den varslede kraftkrise, som er ventet om få år. Med undring fordi jeg ikke får argumentene til å henge sammen.

I hovedtrekk går argumentasjonen ut på at vi må bygge gasskraftverk nå, slik at vi kan ha tilgjengelig billig og sikker leveranse av strøm, særlig på nordvestlandet. Og det er her jeg ikke henger med, hvordan kan noen påstå at gasskraft er billig?

Kraftmangelen på nordvestlandet skyldes i all hovedsak vellykket industrietablering. Og industrien etterspør billig kraft i mengder. I tillegg ønsker Hydro å flytte aluminiumsproduksjon fra Høyanger til Sunndalsøra, noe som vil ytterligere forverre situasjonen. Hittil hadde jeg oppfattet at det var kostnadene ved å bygge nye ovner som gjorde at Hydro ikke ville fortsette i Høyanger, men så viser det seg det at det er kraftprisene som er for dyre. Dvs. det påståes at Hydro må ha en kraftpris på rundt 20 øre/kWh i 20 år for at det skal være interessant å fortsette i Høyanger.

Jeg registrerer også at Finn Bergesen Jr. på TU-nett vil forsyne Østlandet med gass til 20 øre/Sm3 eller 2 øre/kWh. Hvor han har de tallene fra vet jeg ikke ( kanskje trykkfeil?) ...

Gass koster i følge Verdensbanken mer enn 6,52 $/mmbtu (gjennomsnitt juli - sept 2005 ) på det europeiske markedet, og prisen forventes å øke ( 1 mmbtu = 28,1 kWh, 1 Sm3 = ca.10 kWh i varme, 4-6 kWh som strøm fra gasskraftverk). Omregnet skulle dette bli over 150 øre/Sm3 Dette er jeg fortalt gir en strømpris på 35-40øre/kWh fra et gasskraftverk med dagens teknologi UTEN rensing. Det koster i tillegg ca 10 øre per kWh å rense CO2, noe som i beste fall vil gi en strømpris på 45-50 øre/kWh fra et gasskraftverk. Det blir fort dyrt med avgifter og linjeleie ...

En regner med at en står overfor et kraftunderskudd på 9-10 TWh /år om noen år. Men det eneste vi hører om er hvordan vi skal få mer og billigere kraft, aldri noe om hvordan vi bruker kraften, eller alternative løsninger. Jeg er heller ikke i mot bruk av gass, men mener vi bør bruke gassen til det den egner seg best til - nemlig matlaging og oppvarming av hus og vann.

Men har vi helt glemt ENØK, og hva med vind- og vannkraft? ENØK sammen med satsing på vind og vannkraft kan sørge for at vi får nok kraft i fremtiden. Og med de endringer i klimaet vi observerer er det også sannsynlig at vi kan produsere mer kraft fra eksisterende vannkraftanlegg grunnet mer nedbør. Det er også mye å hente på å modernisere kraftverkene. Småkraftverk har også et stort potensiale, uten at det virker som om regjeringen nevneverdig er interessert i dette (Gitt bruddet i forhandlingene om grønne sertifikater)

FOSS

Aluminiumsproduksjon i Norge har aldri vært annet enn videreforedling av fossekraft, det er jo også derfor industrien ligger der den ligger - innerst i fjorden. Det synets som om denne gamle kunnskapen nå har gått i glemmeboken ved etablering av ny industri. Eller er det slik at denne kraftkrisen er det uunngåelige resultatet av at en helhetlig forvaltning av våre felles naturressurser er blitt ofret på markedsøkonomiens alter. For det kan virke rart at ikke flere kraftverk er oppgradert, gitt at vi trenger mere kraft (men det vil jo gå ut over overskuddet på kort sikt). Bra da at vi hvert fall enn så lenge har hjemfallsretten.

Men hva med energiprisene internasjonalt. For energiprisene internasjonalt følger jo hverandre, så kraftprisene vil jo øke også i utlandet, kanskje enda mer enn her. Da vil det kanskje ikke bli så dyrt med nye ovner innerst i fjordene allikevel?

Det virker i hvert fall ikke logisk på meg å flytte kraftkrevende industri bort fra kraftkilden … særlig miljøvennlig er det ikke. Og med de forventede gasspriser, så blir det ikke god økonomi heller ... Det virker nå som at vi blir straffet fordi vi ikke har klart å tenke langsiktig på fornybare energikilder, eller har evnet å ta debatten om hva og på hvilken måte vi kan tillate oss å bruke all energien vår til.

Så får vi vente å se da, om det kan bli en helhetlig og miljøvennlig forvatning av kraftressursene i tiden som kommer, men tiltroen til regjeringen er ikke like stor etter at de brøt forhandlinene om grønne sertifikater ...


hits