Til ragnarok på første klasse ...

Publisert: 20.feb.2007 @ 14:12:37
I den siste tiden har det vært mye snakk om hvor ambisiøse Norge skal være i vår reduksjon i utslipp av klimagasser. Mye har vært snakket om hvor vanskelig dette er, blandt annet fordi vi er blitt så avhangige av privatbilen til transport. jeg vil hevde at dette ikke er et teknisk men et sosialt problem. Og så lenge det blir sett på gjevt og prestisjefult med en stor, dyr og forurensensde bil, så vil vi heller ikke klare å snu utviklingen.

Audiq7

Svaret på utfordringen, ligger i regulering. For skal vi som privatpersoner få lov til å gjøre som vi vil, eller må myndighetene inn å regelurere? Og det er jo ikke vanskelig ... en kan for eksempel begynne med at biler som selges etter 1.januar 2010 ikke kan slippe ut mer en 130g CO2/km og biler solgt etter1.januar 2015 100g CO2/km. Dette tar hånd om hva som kommer inn i bilparken, men en må også sørge for utfasing av de bilene som forurenser. Dette kan gjøres tilsvarende enkelt. Etter 1.jan 2015 er det ikke tillat å kjøre biler som slipper ut mer enn 150g CO2/km, etter 1. jan 2020 ikke tillatt med biler som slipper ut mer enn 100 g CO2/km osv. osv.

Når vi forventer at industrien skal godta og inrette seg etter slike pålegg, er det ikke da mer enn naturlig at dette gjelder oss som privatpersoner også? Dette er også lettere å få til, til en svært lav (samfunnsmessig) kostnad. De fleste skifter jo bil oftere enn hvert 10 år uansett ...

EU er allerede inne på slike tanker, til heftige protester fra luksusbil industrien. Jeg regner nok med at det vil bli protester dersom et slikt forslag her hjemme også, men jeg synest ærlig talt ikke synd på de som i dag kjøper slike biler.

En annen sak er pressens dobbeltrolle. Her har de den ene katastrofeoverskriften etter den andre om dramatiske klimaendringer og hvor ille det kan bli, samtidig som de skryter uhemmet over nye miljøverstinger.

Det samme gjelder boliger. Skal vi få lov til å bygge og varme opp store hus, bare fordi vi har råd til det, eller bør det være et tak på hvor mye energi en bolig kan bruke per person. Igjen må vi begynne med det som bygges, og har er de nye byggeforskriftene et skritt i riktig retning, selv om dette kun er per m2 foreløpig. Men også her må vi fremtiden diskutere om det er hensiktsmessig med andre reguleringsmekasnismer enn de vi har i dag.

Min påstand er derfor at klimaproblemet er mer et sosiologisk enn et teknisk problem, selv om miljøteknologi vil væøre en viktig faktor i de kommende sosiologiske endringsprosessene (for ingen av oss vil godta en senking av levestandard).

Jeg er opptimist, og tror dette går bra, men det krever politisk mot og evne til politisk handling.

hits