Føre var - eller etter snar?

Publisert: 04.apr.2006 @ 11:46:26
I årtier har forskere snakket om den kommende klimakatastrofen, uten at det har skjedd stort. Men nå, har mange bråvåknet - også i USA. TIME hadde følgende overskrift i siste numer: "Be worried. Be VERY worried."

Isbjørn
I Europa har vårflommen blitt et stort problem, ikke bare for oss mennesker og våre byer som stadig oftere står under vann. Men for mange dyr og planter fører dette til problemer. Tidligere bidro den jevne snøsmeltingen gjennom sommeren til at planter og dyr i fjellområder kunne overleve. Men i de senere år har tidlig vår og uvanlig varme somre ført til at snøen har smeltet for tidlig, slik at den har vært borte når behovet for vann har vært størst.

Denne tørken fører blant annet til lavere plante vekst, som igjen fører til lavere CO2 opptak osv, osv. Det finnest et uttall slike tilbakeføringsløkker, som bidrar til å forsterke problemet med global oppvarming.

Det interessante er at takket være astrofysikken, så er vi nå i stand til få en anelse om hvilken knivsegg vi balanserer på når det gjelder CO2 innhold i atmosfærene og liv. Det er nok av eksempler på planeter som er tilnærmet lik jorden, men hvor alt enten er frosset eller koker.

Men er så alt håp ute? I følge James Lovelock, Gaia teoriens far og en av de mest kjente "klimavarslerne", vi har vi nå kun to valg. Vi kan enten fortsette som før, med det resultat at Gaia (jorden) på et eller annet tidspunkt vil vende tilbake til likevekten, men da uten majoriteten av menneskene og mest sannsynlig uten sivilisasjonen. Eller vi kan gjøre noe. Men da må vi virkelig ville gjøre noe.

I følge Lovelock er det eneste alternativet high-tech. I denne hight-tech veien inkluderer han også atomkraft, i hvert fall frem til fusjonskraft er en virkelighet. Lovelock hevder: "vi må slutte å diskutere de minimale risikoen for kreft av atomkraft, og heller følge den virkelige trusselen - som er global oppvarming". Dersom mat kan produseres industrielt fra CO2, vann og nitrogen, så bør vi gjøre det og la naturen hvile. Å gå for økologisk jordbruk vil bare forverre situasjonen, da det ikke er nok land, og vi trenger landarealene til å opprettholde klima og kjemien til jorden. Det er ikke lenger snakk om bærekraftig utvikling, men en bærekraftig retrett. Til dett trengs det utviklingsprogrammer som vil ha en størrelsesorden som vil få tidligere forsvarbudsjetter til å ligne dverger.


Det som er mest interessant med artikkelene i TIME, er at de bekrefter at det klimaforskerer har advart mot nå faktisk er i ferd med å skje, og det med et stadig høyere tempo, i en kaskade av selvforterkende hendelser.

Så spørs det da om vi klarer å snu oss og utviklingen? Lovelock er i hvert fall klar på at noe må gjøres. Men dette krever samhandling. Menneske er et flokkdyr som tidligere har vist at vi kan stå sammen i møtet med en ytre fiende. La oss håpe vi klarer dette i tide denne gangen også, selv fienden er oss selv ... uansett, det er vi som teknologer som må få oss ut av krisen


hits