Drømmen om hvit jul

Publisert: 06.des.2006 @ 14:17

I dag 6.desember kan drømmen om en hvit jul synes fjernere enn noen gang for de fleste av oss. Der mildvær og springflo skyller innover oss. DNMI har startet pollenmålinger, og vi kan lese om den varmeste vinteren på 1300 år i Alpene. Vasaloppet spåes aldri å nå 100 års jubileet i 2022, og VG har begynt voksenopplæring.

 

bryggen under vann

Det som synes klart er at det er kun teknologiske løsninger som kan løse samfunnets energi og forurensingsproblemer.  Dette krever en storstilt satsing på utdanning og forskning. Da blir det underlig at utdannings og forskningsministeren tar et ”hvileskjær” i bevilgningene når det trengs som mest. Og det lille som bevilges fokuseres mest på energisektoren. Problemet er bare at dette problemområdet er så stort og komplekst, og så mye mer enn kun energiproduksjon. Resultatet av hvileskjæret er at mye av den forskning og utvikling som er nødvendig på hele systemet, med unntak av energisektoren, stopper opp. Dette i en tid da energisektoren går som det griner, og egentlig burde ha spyttet mye mer penger i kassen selv.

Det jeg savner fra politikerne er evnen til å tenke langsiktig, konsekvent og helhetlig. For like viktig som hvordan vi produserer energien, er det hvordan og hvor vi bruker denne. Og her er det minst like mye, om ikke mer å spare, enn på gjennom tiltak innen forbedret energiproduksjon alene. Til sammen kan dett bli riktig så bra, om bare politikerne våkner i tide.

En av grunnene til at Norge i sin tid lykkes som oljenasjon, var at vi hadde tilgang på et bredt kunnskapsgrunnlag innen mange ulike fagdisipliner uavhengig av det som det den gang var marked for. Denne kunnskapen fant så en ny anvendelse innen for olje og gass sektoren. I dag blir kunnskapsutviklingene søkt tilpasset et marked. Dersom markedet endres, så står en kanskje uten ressurser til å møte de nye behovene, da denne delen av kunnskapsproduksjonen ble lagt ned i "mangel" av et marked. Denne misforståtte markedstilpassningen kan komme til å koste oss dyrt i fremtiden. Det blir jo også litt komisk at denne trenden fortsetter med tiltakende styrke med en rød-grønn regjering. Men med LO i ryggen så kan en vel neppe forvente annet enn en kunnskapsfiendtlig politikk fra regjeringen. Det er bare å håpe at også snart LO skjønner at det vil koste oss alle dyrt om vi ikke endrer kurs.

Skjønt når VG nå ser ut til å ha tatt poenget, så er det lov å håpe at andre snart kommer etter …


hits